LAMMEGOEDZAK MENU à  48.50 €

                                                        

 

E

                                

 

 Espresso 4 €  cafeïne vrij espresso 4 € koffie verkeerd 4 € cappuccino met melk schuim 6 € slagroom 5, Tea 4 € ,

Irish coffee 10 €

 

 Enkel voorgerechten worden niet opgediend/ seules les entrées ne sont pas servies/ de menu ‘s zijn  enkel verkrijgbaar per tafel, uitgezonderd kinderen/ Le menu mentionné sont seulement disponible par table, sauf enfants/Maximum 3 verschillende gerechten per tafel/ maximum 3 plats différant par table/ één tafel één rekening, één betalingswijze/ une table, un compte, un mode de paiement, bankkaarten / carte bancaire vanaf / à partir 20 € krediet kaart  enkel visa/ carte de credit - visa vanaf/ à partir 25 €